2e serie metingen (dunne fractie) uitgevoerd

Maandag 26 mei is het tweede vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Eveneens op het biologische melkveehouderijbedrijf in Zuidwolde (GR). Dit keer met de dunne fractie van gescheiden drijfmest. Ook hier is op 3 manieren omgerekend 18 kuub dunne fractie per hectare uitgereden. Met 1) de duospray van Klaas Wolters, 2) bovengronds met spreidplaat en gemengd met dezelfde hoeveelheid (1/3) water en 3) ongemengd met een “gewone” zodebemester.


Auteur: Frank Verhoeven 29 mei 2014

Blijf op de hoogte