Onderzoek ammoniakemissie omstreden en niet eenvoudig

We zijn de uitdaging aangegaan nieuwe methoden te ontwikkelen voor het uitrijden van dierlijke mest om de depositie van stikstof in Nederlandse Natura 2000-gebieden te verminderen. We willen “van vervliegen naar benutten”. Ofwel via water over mest naar een hogere benutting van dierlijke mest bij het uitrijden. De Greenduo (en de TrippleSpray) staan centraal in het haalbaarheidsonderzoek. We sorteren voor op een 2e fase om onze eerste onderzoeksresultaten om te zetten in bruikbare producten, processen of diensten voor alle melkveehouders.

Aanpak haalbaarheidsstudie

Deze haalbaarheidsstudie pakken we als volgt aan:

1. Verdieping achtergronden water en ammoniak
2. Serie verkennende metingen met water over mest
– Klassieke veldmetingen (door Dr. Jan Huijsmans)
– Stikstofbenutting
3. Borging en handhavingsvoorstellen

Blijf op de hoogte