Een van de mogelijke pluspunten van de GreenDuo is en goede stikstofbenutting. Om een beter inzicht in deze stikstofbenutting te krijgen vinden proeven plaats. Doel van deze proef: het bepalen van de gewasopbrengst en mineralenbenutting bij verschillende methoden van aanwenden van drijfmest op grasland.

 

Hiervoor worden verschillende aanwendingsmethode en een controle veld vergeleken. De proefvelden worden bemonsterd bij aanleg van de proefvelden. De mest wordt bemonsterd bij elke behandeling die plaats vind. Om de opbrengst van de van de proefvelden wordt bepaald door een strook uit het proefveld uit te maaien. Per veld wordt verder een monster genomen voor bepaling van gehalte aan: drogestof, ruw eiwit (N-totaal),P, etc. Deze praktijkproef vergelijkt vier snedes.

Blijf op de hoogte