Met dit SBIR project wordt de ammoniakemissie van de GreenDuo onderbouwt met veldmetingen. Externe factoren zoals weer, bodem, gewas, mest samenstelling en mestgift zijn van invloed op de hoogte van de ammoniakemissie.

 

Mest uitrijden is een grote bron van ammoniak emissie. Stikstof die emitteert kan niet door het gras worden benut. Dit is dus niet alleen vervuilend, maar ook een economisch verlies. Voor (melk)veehouders is het van belang de ammoniakemissie bij het mest uitrijden te reduceren, de stikstof optimaal te benutten en kunstmest te besparen. In Fase 1 van dit project zijn indicatieve proeven gedaan die de voordelen van water over mest sproeien al aantoonden.

 

In fase 2 vinden proeven plaats die de relatieve ammoniakemissie t.o.v. de zodebemester precies bepalen volgens wetenschappelijk geaccepteerde meetmethoden. De methode vergelijkt de emissie van de GreenDuo met de emissie van de reguliere zodebemester onder dezelfde omstandigheden (weer, mest etc). De meetperiode duurt maximaal 96 uur.

Blijf op de hoogte