Vervolg met 2e fase SBIR

Na een succesvolle eerste fase hebben Roelama en Boerenverstand de opdracht gekregen om in een tweede fase SBIR te onderzoeken hoe de GreenDuo bemester toegelaten kan worden op de markt van emissiearme bemesters. De voorbereidingen daarvan zijn in volle gang. Voor 2015  staan emissiemetingen, N-en P-recoverymetingen en onderzoek naar de handhaafbaarheid, op het programma.


Auteur: Frank Verhoeven 13 december 2014

Blijf op de hoogte